Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pasuruan

Jl. Pahlawan No. 20 Pasuruan Telp. ( 0343 ) 421717

 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan Diatur Dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan No. 25 Tahun 2011.  

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan di atur dalam Peraturan Walikota...Perwali No. 58 Tahun 2011

 

 

 

 

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO

JABATAN

ESELON

NAMA

1.

Kepala Dinas

IIb

Ir. SUHARI, MM

2.

Sekretaris

III a

TRINING ANGGRAINI, SH

3.

Ka.Sub Bag Perencanaan & Evaluasi

IVa

Drs. KARJO

4.

Ka.Sub Bag Umum & Kepegawaian

IVa

SAROFAH

5.

Ka.Sub Bag Keuangan

IVa

KURNIA ROHIMA, SE

6.

Ka. Bidang Kependudukan

IIIb

KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.Sos

7.

Ka.Seksi Administrasi Kependudukan

IVa

ARFAT KUSAERI, S.Sos

8.

Ka.Seksi Pengendalian Penduduk

IVa

ARI IMANUDDIN, S.Kom

9.

Ka. Bidang Pencatatan Sipil

IIIb

SITI MARIYAM, S.Sos, MM

10.

Ka.Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan & Pengesahan Anak

IVa

RINI SURJATRI ANDJANI, BcHK

11.

Ka. Seksi Perkawinan & Perceraian

IVa

SRI RUSWINARNI, SH

12.

Ka. Bidang Pengelolaan Informasi

IIIb

CHOIRUL ANAM, S.Sos, MM

13.

Ka. Seksi Informasi Kependudukan

IVa

Drs. WIDI NURDAYA

14.

Ka. Seksi Informasi Pencatatan Sipil

IVa

HARI SISNANTO, SH, MM